Ophavsret

Hermed gøres der opmærksom på, at ethvert tyveri af hele eller dele af tekster fra dette website vil blive retsforfulgt med krav om erstatning. Erstatninger i denne type sager ligger ofte omkring 40-50.000 kr. + sagsomkostninger.
Samtidig skal det pointeres, at det ikke er tilladt at bringe hele eller dele af tekster fra dette website som citat uden forudgående aftale med Mathias Valentino Persson.

COPYSCAPE vil indenfor få døgn detektere tekst-tyveri fra dette website!


Page copy protected against web site content infringement by Copyscape